Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2011 12:07 X/107/2011 UCHWAŁA NR X/107/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych
31.08.2011 11:46 X/106/2011 UCHWAŁA NR X/106/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń
31.08.2011 11:45 X/105/2011 UCHWAŁA NR X/105/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń
31.08.2011 11:39 X/101/2011 UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
31.08.2011 11:37 X/100/2011 UCHWAŁA NR X/100/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
31.08.2011 11:35 X/99/2011 UCHWAŁA NR X/99/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
06.07.2011 12:40 IX/95/2011 UCHWAŁA NR IX/95/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011 r.
06.07.2011 12:38 IX/91/2011 UCHWAŁA NR IX/91/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzniesienia pomnika profesora Jana Szczepańskiego
03.06.2011 08:32 VIII/79/2011 UCHWAŁA NR VIII/79/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
03.06.2011 08:31 VIII/78/2011 UCHWAŁA NR VIII/78/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna