Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2011 08:30 VIII/77/2011 UCHWAŁA NR VIII/77/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń
03.06.2011 08:29 VIII/75/2011 UCHWAŁA NR VIII/75/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń
03.06.2011 08:28 VIII/74/2011 UCHWAŁA NR VIII/74/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
05.05.2011 14:12 VII/60/2011 UCHWAŁA NR VII/60/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski”
05.05.2011 14:11 VII/59/2011 UCHWAŁA NR VII/59/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym ,trybu jej udzielania i sposobu jej rozliczania
05.05.2011 14:09 VII/58/2011 UCHWAŁA NR VII/58/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
08.04.2011 14:30 VI/52/2011 UCHWAŁA NR VI/52/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
08.04.2011 14:29 VI/50/2011 UCHWAŁA NR VI/50/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08.04.2011 14:28 VI/49/2011 UCHWAŁA NR VI/49/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
08.04.2011 14:26 VI/48/2011 UCHWAŁA NR VI/48/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna