Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2011 14:37 XV/170/2011 UCHWAŁA NR XV/170/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 r
30.12.2011 14:35 XV/169/2011 UCHWAŁA NR XV/169/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
30.12.2011 14:34 XV/168/2011 UCHWAŁA NR XV/168/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Ustroń
30.12.2011 14:33 XV/167/2011 UCHWAŁA NR XV/167/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
30.12.2011 14:32 XV/166/2011 UCHWAŁA NR XV/166/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w statucie Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
30.12.2011 14:30 XV/165/2011 UCHWAŁA NR XV/165/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2015
30.12.2011 14:29 XV/164/2011 UCHWAŁA NR XV/164/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011
30.12.2011 14:27 XV/163/2011 UCHWAŁA NR XV/163/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2012r.
30.12.2011 14:26 XV/162/2011 UCHWAŁA NR XV/162/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla miasta Ustroń
30.12.2011 14:25 XV/161/2011 UCHWAŁA NR XV/161/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1 2 3 4 5 6 następna