Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2012 12:30 289/2012 Zarządzenie nr 289/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.09.2012 14:42 213/2012 Zarządzenie nr 213/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg
14.08.2012 12:19 189/2012 Zarządzenie nr 189/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
25.01.2012 17:13 296/2011 Zarządzenie nr 296/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
25.01.2012 17:11 295/2011 Zarządzenie nr 295/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stałej zaliczki na wydatki bieżące dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Ustroniu.
25.01.2012 17:09 294/2011 Zarządzenie nr 294/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości
25.01.2012 17:06 293/2011 Zarządzenie nr 293/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Ustroń.
25.01.2012 17:04 292/2011 Zarządzenie nr 292/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
25.01.2012 17:00 291/2011 Zarządzenie nr 291/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budzetu i zmiany planu finansowego na rok 2011
25.01.2012 16:56 290/2011 Zarządzenie nr 290/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011.

1 2 3 4 5 6 następna