Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2012 16:55 289/2011 Zarządzenie nr 289/2011 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2012.
25.01.2012 16:48 288/2011 Zarządzenie nr 288/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego.
25.01.2012 16:46 286/2011 Zarządzenie nr 286/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011
25.01.2012 16:44 285/2011 Zarządzenie nr 285/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości
25.01.2012 16:42 284/2011 Zarządzenie nr 284/2011 Burmistrza Miasta ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie rodzaju świadczeń w ramach pomocy dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
25.01.2012 16:40 283/2011 Zarządzenie nr 283/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w statucie jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu.
25.01.2012 16:38 282/2011 Zarządzenie nr 282/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2012r.
25.01.2012 16:36 281/2011 Zarządzenie nr 281/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 121 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej warunki i tryb składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
25.01.2012 16:28 280/2011 Zarządzenie nr 280/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
25.01.2012 16:26 279/2011 Zarządzenie nr 279/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku leśnym, podatku rolnym i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna