Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2012 16:20 278/2011 Zarządzenie nr 278/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń .
25.01.2012 16:18 277/2011 Zarządzenie nr 277/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011
25.01.2012 16:15 276/2011 Zarządzenie nr 276/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ustroń
25.01.2012 16:10 275/2011 Zarządzenie nr 275/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
25.01.2012 16:08 274/2011 Zarządzenie nr 274/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2012.
25.01.2012 16:05 273/2011 Zarządzenie nr 273/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011.
25.01.2012 16:02 272/2011 Zarządzenie nr 272/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu 1 m powierzchni dla nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń
25.01.2012 15:57 271/2011 Zarządzenie nr 271/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń.
25.01.2012 15:55 270/2011 Zarządzenie nr 270/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę miasta Ustroń.
25.01.2012 15:52 269/2011 Zarządzenie nr 269/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2011/2012.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna