Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2012 15:50 268/2011 Zarządzenie nr 268/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wartości nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń.
25.01.2012 15:48 267/2011 Zarządzenie nr 267/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
25.01.2012 08:55 266/2011 Zarządzenie nr 266/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011.
25.01.2012 08:32 265/2011 Zarządzenie nr 265/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011.
12.12.2011 15:15 264/2011 Zarządzenie nr 264/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Ustroniu.
12.12.2011 15:09 263/2011 Zarządzenie nr 263/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. nr XIV/146/2011 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
08.12.2011 08:55 262/2011 Zarządzenie nr 262/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011.
08.12.2011 08:52 261/2011 Zarządzenie nr 261/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2011/2012
08.12.2011 08:38 260/2011 Zarządzenie nr 260/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę miasta Ustroń.
08.12.2011 08:26 259/2011 Zarządzenie nr 259/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna