Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2011 08:24 258/2011 Zarządzenie nr 258/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2011.
28.11.2011 12:35 257/2011 Zarządzenie nr 257/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2011/2012
28.11.2011 12:33 256/2011 Zarządzenie nr 256/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
28.11.2011 12:31 255/2011 Zarządzenie nr 255/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie współdziałania w realizacji zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu" z Województwem Śląskim
28.11.2011 12:28 254/2011 Zarządzenie nr 254/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Ustroń.
28.11.2011 12:24 253/2011 Zarządzenie nr 253/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
28.11.2011 12:21 252/2011 Zarządzenie nr 252/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pobieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
28.11.2011 12:18 251/2011 Zarządzenie nr 251/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
28.11.2011 12:07 250/2011 Zarządzenie nr 250/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2015.
28.11.2011 12:05 249/2011 Zarządzenie nr 249/2011 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna