Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2017 08:58 391/2016 Zarządzenie nr 391/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Miasta Ustroń
12.01.2017 08:56 390/2016 Zarządzenie nr 390/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2017
05.01.2017 09:05 389/2016 Zarządzenie nr 389/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
05.01.2017 09:02 388/2016 Zarządzenie nr 388/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
05.01.2017 08:58 387/2016 Zarządzenie nr 387/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wskaźnika obciążenia wydatków krajowych bieżących związanych z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
05.01.2017 08:55 386/2016 Zarządzenie nr 386/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podziału środków w ramach I edycji konkursu na realizację zadań publicznych
05.01.2017 08:52 385/2016 Zarządzenie nr 385/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych
05.01.2017 08:49 384/2016 Zarządzenie nr 384/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
05.01.2017 08:46 383/2016 Zarządzenie nr 383/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2016
05.01.2017 08:41 382/2016 Zarządzenie nr 382/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji

1 2 3 4 5 6 następna