Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2021 13:46 Zarządzenie nr 15/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
13.05.2021 13:06 Zarządzenie nr 14/2021 - wprowadzenie procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
06.05.2021 12:18 Zarządzenie nr 13/2021 - powołanie i funkcjonowanie zespołu ds. HACCP w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
06.05.2021 12:16 Zarządzenie nr 12/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
06.05.2021 12:15 Zarządzenie nr 11/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
23.03.2021 10:25 Zarządzenie nr 10/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
23.03.2021 10:24 Zarządzenie nr 9/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
01.03.2021 10:38 Zarządzenie nr 8/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19
27.01.2021 09:54 Zarządzenie nr 7/2021 - ustalenie Regulaminu rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok szkolny 2021/2022
27.01.2021 09:52 Zarządzenie nr 6/2021 - powołanie i tryb działania komisji rekrutacyjnej dla celów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

1 2 3 4 5 6 następna