Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2021 09:18 Zarządzenie nr 32 - wprowadzenie do stosowania znaku graficznego - logo Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
27.08.2021 09:54 Zarządzenie nr 31 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. pracy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:53 Zarządzenie nr 30 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. wychowania i profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:47 Zarządzenie nr 29 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. promocji Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:46 Zarządzenie nr 28 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. pracy biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:45 Zarządzenie nr 27 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. współpracy z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 09:43 Zarządzenie nr 26 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
24.08.2021 11:22 Zarządzenie nr 24 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CiV-2
17.08.2021 14:35 Zarządzenie nr 23 - wprowadzenie Regulaminu Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
05.08.2021 12:40 Zarządzenie nr 22 - wprowadzenie Regulaminu korzystania z szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

1 2 3 4 5 6 następna