Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2020 13:40 Zarządzenie nr 16 - zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
05.06.2020 13:39 Zarządzenie nr 15 - zmiany w Regulaminie ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
02.06.2020 12:31 Zarządzenie nr 14 - wprowadzenie procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19
29.05.2020 08:27 Zarządzenie nr 13 - powierzenie stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.05.2020 12:47 Zarządzenie nr 12 - zmieniające zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25.03.2020 e sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych w okresie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
22.05.2020 12:42 Zarządzenie nr 11 - zawieszenie zajęć w szkole
19.05.2020 10:50 Zarządzenie nr 10 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronowirusa COVID-19
06.05.2020 09:40 Zarządzenie nr 9/2020 - zmiana terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29.04.2020 11:51 Zarządzenie nr 8 zmieniające zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
29.04.2020 11:49 Zarządzenie nr 7 w sprawie sposobu oceniania zachowania w klasyfikacji rocznej i końcowej w roku szkolnym 2019/2020

1 2 3 4 5 6 następna