Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2021 11:31 Zarządzenie nr 21 - wprowadzenie Regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.06.2021 14:57 Zarządzenie nr 20/2021 - wprowadzenie procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.06.2021 11:10 Zarządzenie nr 19 - powołanie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin poprawkowy w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
17.06.2021 12:58 Zarządzenie nr 18/2021 - wprowadzenie procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
16.06.2021 13:10 Zarządzenie nr 17/2021 - wprowadzenie procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
19.05.2021 14:31 Zarządzenie nr 16/2021 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. wsparcia uczniów w powrocie do szkoły
14.05.2021 13:46 Zarządzenie nr 15/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
13.05.2021 13:06 Zarządzenie nr 14/2021 - wprowadzenie procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
06.05.2021 12:18 Zarządzenie nr 13/2021 - powołanie i funkcjonowanie zespołu ds. HACCP w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
06.05.2021 12:16 Zarządzenie nr 12/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna