Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2020 12:47 Zarządzenie nr 12 - zmieniające zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25.03.2020 e sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych w okresie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
22.05.2020 12:42 Zarządzenie nr 11 - zawieszenie zajęć w szkole
19.05.2020 10:50 Zarządzenie nr 10 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronowirusa COVID-19
06.05.2020 09:40 Zarządzenie nr 9/2020 - zmiana terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29.04.2020 11:51 Zarządzenie nr 8 zmieniające zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
29.04.2020 11:49 Zarządzenie nr 7 w sprawie sposobu oceniania zachowania w klasyfikacji rocznej i końcowej w roku szkolnym 2019/2020
25.03.2020 09:02 Zarządzenie nr 6 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
12.03.2020 12:12 Zarządzenie nr 5 - zawieszenie zajęć w Szkole
31.01.2020 09:01 Zarządzenie nr 4 - Powołanie komisji rekrutacyjnej
31.01.2020 07:45 Zarządzenie nr 3 - Regulamin rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna