Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2020 15:53 Zarządzenie nr 22 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. pracy świetlicy szkolnej
08.09.2020 15:52 Zarządzenie nr 21 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. współpracy z Radą Rodziców
08.09.2020 15:51 Zarządzenie nr 20 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
08.09.2020 15:50 Zarządzenie nr 19 - powołanie Zespołu nauczycielskiego ds. pracy biblioteki szkolnej
20.08.2020 15:17 Zarządzenie nr 18/2020 - wprowadzenie Regulaminu przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
05.06.2020 13:40 Zarządzenie nr 16 - zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
05.06.2020 13:39 Zarządzenie nr 15 - zmiany w Regulaminie ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
02.06.2020 12:31 Zarządzenie nr 14 - wprowadzenie procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19
29.05.2020 08:27 Zarządzenie nr 13 - powierzenie stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
22.05.2020 12:47 Zarządzenie nr 12 - zmieniające zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25.03.2020 e sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych w okresie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna