Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2024 08:14 Uchwała nr 17/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2023/2024.
26.01.2024 08:14 Uchwała nr 18/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenie opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024.
11.01.2024 09:34 Uchwała nr 16/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024.
14.12.2023 09:52 Uchwała nr 15/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Zmieniaj świat słowami".
16.11.2023 13:12 Uchwała nr 14/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Nasze eksperymentowanie".
16.11.2023 13:11 Uchwała nr 13/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Czytam z klasą lekturki spod chmurki".
16.11.2023 13:10 Uchwała nr 12/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Nasze emocje".
16.11.2023 13:09 Uchwała nr 11/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu na rok 2024
18.10.2023 12:15 Uchwała nr 10/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 16 października 2023 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dostosowania formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia – obywatela Ukrainy.
15.09.2023 14:31 Uchwała nr 9/23/24 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. „W grupie siła”.

1 2 3 4 5 6 następna