Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2023 12:04 Uchwała nr 20/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023
12.01.2023 12:01 Uchwała nr 19/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Szkoły
12.01.2023 11:58 Uchwała nr 18/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu na rok 2023
19.10.2022 13:32 Uchwała nr 17/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Ekologiczne Przygody"
19.10.2022 13:31 Uchwała nr 16/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Odkryj tajemnice swoich rąk"
19.10.2022 13:30 Uchwała nr 15/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Innowacja - integracja"
19.10.2022 13:29 Uchwała nr 14/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Czytam z klasą lekturki spod chmurki"
19.10.2022 13:28 Uchwała nr 13/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dostosowania formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczennicy, której ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
19.10.2022 13:26 Uchwała nr 12/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Szkoły.
19.09.2022 09:24 Uchwała nr 11/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 12 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w szkole przez organizatorów konkursów dla uczniów.

1 2 3 4 5 6 następna