Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2021 08:58 Uchwała nr 21/20/21 w sprawie zaopiniowania propozycji ustalenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
11.02.2021 11:16 Uchwała nr 20/20/21 w sprawie wyrażenia opinii w związku z zamiarem utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
02.02.2021 11:33 Uchwała nr 19/20/21 w sprawie wyrażenia opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021
02.02.2021 11:31 Uchwała nr 18/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2020/2021
23.12.2020 11:08 Uchwała nr 17/20/21 w sprawie ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2021-2024
23.12.2020 11:07 Uchwała nr 16/20/21 w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w szkole przez organizatorów konkursów dla uczniów
23.12.2020 11:05 Uchwała nr 15/20/21 w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021
23.12.2020 11:03 Uchwała nr 14/20/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zastosowania par.57a ust.2-4 Statutu Szkoły
13.11.2020 09:26 Uchwała nr 13/20/21 w sprawie zaopiniowania projektu finansowego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok 2021.
16.10.2020 12:23 Uchwała nr 12/20/21 w sprawie zatwierdzenia do realizacji Koncepcji pracy szkoły na lata 2020/2021-2025/2026

1 2 3 4 5 6 następna