Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2021 09:25 Uchwała nr 4/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2021/2022.
14.09.2021 09:22 Uchwała nr 3/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz innych planów pracy.
14.09.2021 09:21 Uchwała nr 2/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w sprawie zaopiniowania Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022
14.09.2021 09:19 Uchwała nr 1/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021/2022
27.08.2021 10:08 Uchwała nr 41/20/21 w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Zbadaj, sprawdź co się stanie i zrozum"
27.08.2021 10:07 Uchwała nr 40/20/21 w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
27.08.2021 10:04 Uchwała nr 39/20/21 w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2021/2022
27.08.2021 10:03 Uchwała nr 38/20/21 w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 10:01 Uchwała nr 37/20/21 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
27.08.2021 10:00 Uchwała nr 36/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji ucznia w roku szkolnym 2020/2021

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna