Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2021 11:07 Uchwała nr 35/20/21 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
22.06.2021 11:06 Uchwała nr 34/20/21 w sprawie wyrażenia opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.
22.06.2021 11:04 Uchwała nr 33/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów w roku szkolnym 2020/2021.
22.06.2021 11:03 Uchwała nr 32/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2020/2021.
22.06.2021 11:01 Uchwała nr 31/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2020/2021
08.06.2021 11:06 Uchwała nr 29/20/21 w sprawie przedłużenia I etapu edukacyjnego uczniowi ....
08.06.2021 11:03 Uchwała nr 28/20/21 w sprawie wyboru Absolwenta Roku w roku szkolnym 2020/2021.
08.06.2021 11:00 Uchwała nr 27/20/21 w sprawie wyboru Sportowców Roku w roku szkolnym 2020/2021.
08.06.2021 10:53 Uchwała nr 26/20/21 w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.
08.06.2021 10:44 Uchwała nr 25/20/21 w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna