Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 12:20 Uchwała nr 24/20/21 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
06.04.2021 10:16 Uchwała nr 23/20/21 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
06.04.2021 10:15 Uchwała nr 22/20/21 w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2021/2022
26.02.2021 08:58 Uchwała nr 21/20/21 w sprawie zaopiniowania propozycji ustalenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
11.02.2021 11:16 Uchwała nr 20/20/21 w sprawie wyrażenia opinii w związku z zamiarem utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
02.02.2021 11:33 Uchwała nr 19/20/21 w sprawie wyrażenia opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021
02.02.2021 11:31 Uchwała nr 18/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2020/2021
23.12.2020 11:08 Uchwała nr 17/20/21 w sprawie ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2021-2024
23.12.2020 11:07 Uchwała nr 16/20/21 w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w szkole przez organizatorów konkursów dla uczniów
23.12.2020 11:05 Uchwała nr 15/20/21 w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna