Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2017 13:08 XXIV/271/2016 UCHWAŁA NR XXIV/271/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
02.01.2017 13:07 XXIV/270/2016 UCHWAŁA NR XXIV/270/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej przy ulicy Sztwiertni
02.01.2017 13:05 XXIV/269/2016 UCHWAŁA NR XXIV/269/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia w drodze kupna udziałów w nieruchomości przy ul. Laskowej
02.01.2017 13:04 XXIV/268/2016 UCHWAŁA NR XXIV/268/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
02.01.2017 13:02 XXIV/267/2016 UCHWAŁA NR XXIV/267/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
02.01.2017 13:01 XXIV/266/2016 UCHWAŁA NR XXIV/266/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
02.01.2017 12:59 XXIV/265/2016 UCHWAŁA NR XXIV/265/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
02.12.2016 11:34 XXIII/264/2016 UCHWAŁA NR XXIII/264/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty
02.12.2016 11:33 XXIII/263/2016 UCHWAŁA NR XXIII/263/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
02.12.2016 11:32 XXIII/262/2016 UCHWAŁA NR XXIII/262/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna