Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.02.2024 10:56 Zarządzenie nr 69/2024 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
08.02.2024 08:50 Zarządzenie nr 37/2024 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Gazeta Ustrońska"
07.02.2024 11:55 Zarządzenie nr 38/2024 Burmistrza Mista Ustroń z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
01.02.2024 14:23 Zarządzenie nr 19/2024 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z mobilnego lodowiska sezonowego w Ustroniu”.
01.02.2024 11:44 Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
03.01.2024 13:31 Zarządzenie nr 2/2024 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 stycznia 2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
16.11.2023 14:38 Zarządzenie NR 388/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
09.11.2023 14:08 Zarządzenie nr 358/2023 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kosultacji projektu uchwały w sprawie pokrycia w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.11.2023 18:45 Zarządzenie Burmistrza nr 351/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
02.11.2023 15:23 Zarządzenie nr 348/2023 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

1 2 3 4 5 6 następna