Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2022 15:13 167/2022 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 167/2022, z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
04.05.2022 14:10 Zarządzenie nr 165/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 maja 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
29.04.2022 10:20 156/2022 Zarządzenie nr 156/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń
28.04.2022 15:04 158/2022 Zarządzenie nr 158/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
28.04.2022 14:42 157/2022 Zarządzenie nr 157/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
13.04.2022 14:54 Zarządzenie nr 133/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
16.03.2022 14:48 Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej.
04.03.2022 08:13 Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2.03.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
03.03.2022 14:46 Zarządzenie nr 66/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 marca 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
24.01.2022 12:53 Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

1 2 3 4 5 6 następna