Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2021 12:29 Zarządzenie nr 326/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
11.10.2021 14:26 329/2021 Zarządzenie nr 329/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.09.2021 12:11 315/2021 Zarządzenie nr 315/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 r."
22.09.2021 13:32 295/2021 Zarządzenie nr 295/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2022 roku
22.09.2021 13:29 293/2021 Zarządzenie nr 293/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku
22.09.2021 13:18 291/2021 Zarządzenie nr 291/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłacty uzdrowiskowej
22.09.2021 13:10 297/2021 Zarządzenie nr 297/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ws. projektu uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
17.09.2021 14:37 304/2021 Zarządzenie nr 304/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń
31.08.2021 13:22 Zarządzenie nr 265/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku.
31.08.2021 12:44 Zarządzenie nr 266/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2022r.

1 2 3 4 5 6 następna