Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2022 10:25 Zarządzenie NR 318/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2023r.
22.09.2022 10:06 Zarządzenie NR 317/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023r.
13.09.2022 13:32 Zarządzenie nr 303/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 września 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
11.08.2022 12:03 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 273/2022, z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dot. organizacji ruchu.
03.08.2022 13:41 Zarządzenie nr 257/2022 Burmistrz Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarzadzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
28.07.2022 15:22 Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 253/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 lipca 2022 r. w dniach od 1 do 4 sierpnia 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Natalia Kowalik.
12.07.2022 13:44 ZBM 244/2022 Zarządzenie nr 244/2022 z dnia 12 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2022 - 2030
01.06.2022 14:46 Zarządzenie nr 212/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 czerwca 2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
09.05.2022 15:13 167/2022 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 167/2022, z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
04.05.2022 14:10 Zarządzenie nr 165/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 maja 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.

1 2 3 4 5 6 następna