Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2021 12:41 48/2021 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027
22.02.2021 13:04 Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025.
22.02.2021 12:11 Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 - 2027
03.02.2021 10:24 Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025.
11.01.2021 07:49 Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)
08.12.2020 15:02 Zarządzenie nr 438/2020 BM Ustroń z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ustroń
23.11.2020 12:35 Zarządzenie nr 414/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035.
17.11.2020 14:57 Zarządzenie nr 412/2020 BM Ustroń z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Skoczów.
12.11.2020 13:09 Zarządzenie nr 385/2020 BM Ustroń z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
05.11.2020 09:01 Zarządzenie nr 372/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

1 2 3 4 5 6 następna