Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2021 15:02 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Jubileuszowym 250 – lecia Ustrońskiego Przemysłu oraz 100 – lecia Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń.
13.12.2021 15:50 443/2021 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 443/2021, z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji
07.12.2021 08:20 Zarządzenie Nr 423/2021 z dnia 6 grudnia 2021 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec– wyrobisko piaskowców”
07.12.2021 08:15 Zarządzenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec”
06.12.2021 14:53 422/2021 Zarządzenie nr 422/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Ustroń
16.11.2021 12:50 Zarządzenie nr 389/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
16.11.2021 11:00 Zarządzenie nr 387/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
16.11.2021 09:03 Zarządzenie nr 338/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 października 2021r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
15.11.2021 14:26 Zarządzenia nr 395/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec – wyrobisko piaskowców”
15.11.2021 14:14 Zarządzenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec”

1 2 3 4 5 6 następna