Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2020 13:09 Zarządzenie nr 385/2020 BM Ustroń z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
05.11.2020 09:01 Zarządzenie nr 372/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
04.11.2020 16:46 Zarządzenie nr 372/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
04.11.2020 16:37 Zarządzenie nr 371/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
04.11.2020 16:24 Zarządzenie nr 370/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli określonych nieruchomości
04.11.2020 16:16 Zarządzenie nr 369/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.11.2020 16:02 Zarządzenie nr 368/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
04.11.2020 15:34 Zarządzenie nr 367/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
27.10.2020 09:13 Zarządzenie nr 361/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
06.10.2020 13:55 Zarządzenie nr 314/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna