Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2016 13:11 Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku.
07.09.2016 12:41 Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku.
07.09.2016 12:33 Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
02.09.2015 12:04 Projekt Zarządzenia Nr 261 z dnia 2 września 2015 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń.
18.08.2015 08:43 Projekt zarządzenia Nr 249/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 sierpnia 2015 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi działajacymi na terenie Miasta Ustroń z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń.
31.07.2015 10:18 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Ustroń o podaniu do publicznej wiadomości projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
24.06.2015 14:09 192/2015 Zarządzenie nr 192/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta
11.06.2015 09:52 174/2015 Zarządzenie nr 174/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta
17.03.2015 15:13 78/2015 Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia zmian w Statucie Miasta Ustroń
05.03.2015 14:14 51/2015 Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia zmian w Statucie Miasta Ustroń

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna