Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2014 12:43 Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
30.04.2014 09:19 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego
17.12.2013 15:57 275/2013 Zarządzenie nr 275/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia Strategii Miasta Ustroń na lata 2013 - 2020
19.11.2013 16:19 255/2013 Zarządzenie nr 255/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia strategii Miasta Ustroń na lata 2013 - 2020
03.10.2013 10:35 Projekt zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Ustroń do 2020 r.
12.07.2013 09:45 Projekt zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju miasta Ustroń do 2020 r.
18.03.2013 11:42 ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
07.12.2012 12:55 Zarządzenie Nr 309/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń"
08.11.2012 07:47 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktów prawa miejscowego regulujących nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
06.09.2012 14:49 Zarządzenie nr 208/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 05 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustroń"

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna