Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2021 12:22 Zarządzenie nr 263/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
31.08.2021 10:58 262/2021 Zarządzenie nr 262/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
10.08.2021 09:22 Zarządzenie nr 249/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
06.08.2021 12:00 241/2021 Zarządzenie nr 241/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
27.07.2021 11:10 Zarządzenie nr 227/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
15.06.2021 11:41 192/2021 Zarządzenie nr 192/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
31.05.2021 14:38 Zarządzenie nr 167/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
31.05.2021 14:02 Zarządzenie nr 172/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
25.05.2021 13:28 164/2021 Zarządzenie nr 164/2021 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
24.05.2021 11:20 Zarządzenie nr 163/2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 - 2027

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna