Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2020 16:16 Zarządzenie nr 369/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.11.2020 16:02 Zarządzenie nr 368/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
04.11.2020 15:34 Zarządzenie nr 367/2020 BM Ustroń z dnia 2 listopada w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
27.10.2020 09:13 Zarządzenie nr 361/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
06.10.2020 13:55 Zarządzenie nr 314/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
06.10.2020 09:04 Zarządzenie nr 326/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
29.09.2020 14:04 Zarządzenie nr 309/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
29.09.2020 13:53 Zarządzenie nr 310/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku.
29.09.2020 13:43 Zarządzenie nr 311/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego na 2021r.
29.09.2020 13:31 Zarządzenie nr 312/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 wrzesnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna