Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2022 13:49 Zarządzenie nr 374/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie częściowego zniesienia użytku ekologicznego "Pióropuszniki nad Wisłą"
18.10.2022 08:55 Zarządzenie nr 363/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
18.10.2022 08:48 Zarządzenie nr 362/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
12.10.2022 14:36 349/2022 Zarządzenie nr 349/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie częściowego zniesienia użytku ekologicznego „Pióropuszniki nad Wisłą"
12.10.2022 09:19 Zarządzenie nr 336/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2023 roku
12.10.2022 09:11 Zarządzenie nr 334/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023roku
10.10.2022 13:41 Zarządzenie Nr 346/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
10.10.2022 13:30 Zarządzenie NR 345/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
22.09.2022 10:25 Zarządzenie NR 318/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2023r.
22.09.2022 10:06 Zarządzenie NR 317/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna