Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2021 13:18 291/2021 Zarządzenie nr 291/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłacty uzdrowiskowej
22.09.2021 13:10 297/2021 Zarządzenie nr 297/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ws. projektu uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
17.09.2021 14:37 304/2021 Zarządzenie nr 304/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń
31.08.2021 13:22 Zarządzenie nr 265/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku.
31.08.2021 12:44 Zarządzenie nr 266/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2022r.
31.08.2021 12:22 Zarządzenie nr 263/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
31.08.2021 10:58 262/2021 Zarządzenie nr 262/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
10.08.2021 09:22 Zarządzenie nr 249/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
06.08.2021 12:00 241/2021 Zarządzenie nr 241/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
27.07.2021 11:10 Zarządzenie nr 227/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna