Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2016 12:07 Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku
03.10.2016 12:05 Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku.
03.10.2016 12:01 Zarządzenie nr 255/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2016r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
07.09.2016 13:11 Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2017 roku.
07.09.2016 12:41 Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2017 roku.
07.09.2016 12:33 Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ustroń na 2017 rok.
02.09.2015 12:04 Projekt Zarządzenia Nr 261 z dnia 2 września 2015 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń.
18.08.2015 08:43 Projekt zarządzenia Nr 249/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 sierpnia 2015 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi działajacymi na terenie Miasta Ustroń z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń.
31.07.2015 10:18 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Ustroń o podaniu do publicznej wiadomości projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
24.06.2015 14:09 192/2015 Zarządzenie nr 192/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna