Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2021 10:01 148/2021 Zarządzenie nr 148/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń koncepcji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic:Jana Wantuły,Pod Skarpą,Partyzantów,3 Maja,Parkowej,zachodniej granicy rzeki Wisły,Akacjowej,Katowickiej
05.05.2021 12:38 136/2021 Zarządzenie nr 136/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
04.05.2021 14:07 132/2021 Zarządzenie nr 132/2021 z dnia 4 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic:Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
13.04.2021 07:31 Zarządzenie nr 107/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
15.03.2021 12:25 Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 75/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 marca 2021 r. w dniach od 18.03.2021 r. do 21.03.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025.
09.03.2021 09:02 Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 marca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
03.03.2021 08:47 Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 marca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)
26.02.2021 12:41 48/2021 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027
22.02.2021 13:04 Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025.
22.02.2021 12:11 Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 - 2027

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna