Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2020 09:04 Zarządzenie nr 326/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
29.09.2020 14:04 Zarządzenie nr 309/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
29.09.2020 13:53 Zarządzenie nr 310/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku.
29.09.2020 13:43 Zarządzenie nr 311/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego na 2021r.
29.09.2020 13:31 Zarządzenie nr 312/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 wrzesnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
23.09.2020 09:40 Zarządzenie nr 299/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń"
16.09.2020 09:27 Zarządzenie nr 296/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń.
24.08.2020 12:55 Zarządzenie nr 269/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021."
19.08.2020 13:36 Zarządzenie nr 257/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
04.08.2020 09:28 Zarządzenie nr 246/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna