Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2013 14:28 343/2012 Zarządzenie nr 343/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie wysokości stałej zaliczki na wydatki bieżące dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Ustroniu
07.01.2013 14:26 342/2012 Zarządzenie nr 342/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013
07.01.2013 14:23 341/2012 Zarządzenie nr 341/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2013
07.01.2013 14:20 340/2012 Zarządzenie nr 340/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2013
07.01.2013 14:16 339/2012 Zarządzenie nr 339/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miasta Ustroń
07.01.2013 14:11 338/2012 Zarządzenie nr 338/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
07.01.2013 13:59 337/2012 Zarządzenie nr 337/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2012
07.01.2013 13:54 336/2012 Zarządzenie nr 336/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2012
28.12.2012 12:13 335/2012 Zarządzenie nr 335/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2012
28.12.2012 08:59 334/2012 Zarządzenie nr 334/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

1 2 3 4 5 6 następna