Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2012 09:44 322/2012 Zarządzenie nr 322/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
24.12.2012 09:36 321/2012 Zarządzenie nr 321/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
24.12.2012 09:29 320/2012 Zarządzenie nr 320/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
24.12.2012 09:27 319/2012 Zarządzenie nr 319/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
24.12.2012 09:04 318/2012 Zarządzenie nr 318/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012
24.12.2012 08:55 317/2012 Zarządzenie nr 317/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
24.12.2012 08:51 316/2012 Zarządzenie nr 316/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
24.12.2012 08:28 315/2012 Zarządzenie nr 315/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
24.12.2012 08:19 314/2012 Zarządzenie nr 314/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok
17.12.2012 15:46 313/2012 Zarządzenie nr 313/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2012/2013

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna