Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2012 16:06 302/2012 Zarządzenie nr 302/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia licytacji drewna pozyskanego podczas wycinki drzew przy ul. Folwarcznej w Ustroniu
10.12.2012 16:01 301/2012 Zarządzenie nr 301/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2012/2013
28.11.2012 13:39 300/2012 Zarządzenie nr 300/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
28.11.2012 13:38 299/2012 Zarządzenie nr 299/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
28.11.2012 13:36 298/2012 Zarządzenie nr 298/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok
28.11.2012 13:33 297/2012 Zarządzenie nr 297/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2012
28.11.2012 12:56 296/2012 Zarządzenie nr 296/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
28.11.2012 12:53 295/2012 Zarządzenie nr 295/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/279/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy do oddania w dzierżawę, najem na czas oznaczony do 3 lat
28.11.2012 12:50 294/2012 Zarządzenie nr 294/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
28.11.2012 12:43 293/2012 Zarządzenie nr 293/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna