Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2012 12:39 XXVI/293/2012 UCHWAŁA NR XXVI/293/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
13.12.2012 12:38 XXVI/292/2012 UCHWAŁA NR XXVI/292/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
13.12.2012 12:30 XXVI/291/2012 UCHWAŁA NR XXVI/291/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
13.12.2012 12:29 UCHWAŁA NR XXVI/290/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
02.11.2012 13:57 XXV/285/2012 UCHWAŁA NR XXV/285/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
02.11.2012 13:56 XXV/282/2012 UCHWAŁA NR XXV/282/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
02.11.2012 13:55 XXV/281/2012 UCHWAŁA NR XXV/281/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
02.11.2012 13:54 XXV/275/2012 UCHWAŁA NR XXV/275/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2013
02.11.2012 13:49 XXV/274/2012 UCHWAŁA NR XXV/274/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2013 roku
02.11.2012 13:46 XXV/273/2012 UCHWAŁA NR XXV/273/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna