Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2012 13:45 XXV/272/2012 UCHWAŁA NR XXV/272/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
03.10.2012 08:31 XXIV/264/2012 UCHWAŁA NR XXIV/264/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
03.10.2012 08:30 XXIV/263/2012 UCHWAŁA NR XXIV/263/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
03.10.2012 08:26 XXIV/262/2012 UCHWAŁA NR XXIV/262/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg
05.09.2012 14:59 XXIII/256/2012 UCHWAŁA NR XXIII/256/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej
05.09.2012 14:58 XXIII/254/2012 UCHWAŁA NR XXIII/254/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
05.09.2012 14:57 XXIII/252/2012 UCHWAŁA NR XXIII/252/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
03.07.2012 12:56 XXI/246/2012 UCHWAŁA NR XXI/246/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
03.07.2012 12:55 XXI/245/2012 UCHWAŁA NR XXI/245/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ustroń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
03.07.2012 12:54 XXI/244/2012 UCHWAŁA NR XXI/244/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna