Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2012 12:53 XXI/241/2012 UCHWAŁA NR XXI/241/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Ustroniu
03.07.2012 12:51 XXI/239/2012 UCHWAŁA NR XXI/239/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
03.07.2012 12:50 XXI/238/2012 UCHWAŁA NR XXI/238/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny
03.07.2012 12:49 XXI/237/2012 UCHWAŁA NR XXI/237/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum
03.07.2012 12:49 XXI/236/2012 UCHWAŁA NR XXI/236/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny
03.07.2012 12:48 XXI/233/2012 UCHWAŁA NR XXI/233/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012 r.
04.06.2012 13:15 XX/228/2012 UCHWAŁA NR XX/228/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
04.06.2012 13:14 XX/227/2012 UCHWAŁA NR XX/227/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń
04.06.2012 13:13 XX/225/2012 UCHWAŁA NR XX/225/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
04.06.2012 13:12 XX/223/2012 UCHWAŁA NR XX/223/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna