Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2012 13:06 XIX/216/2012 UCHWAŁA NR XIX/216/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012 r.
05.04.2012 08:12 XVIII/211/2012 UCHWAŁA NR XVIII/211/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustroń
05.04.2012 08:11 XVIII/209/2012 UCHWAŁA NR XVIII/209/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ustroń
05.04.2012 08:11 XVIII/207/2012 UCHWAŁA NR XVIII/207/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012r.
05.03.2012 08:17 XVII/196/2012 UCHWAŁA NR XVII/196/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
05.03.2012 08:16 XVII/195/2012 UCHWAŁA NR XVII/195/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń
05.03.2012 08:16 XVII/194/2012 UCHWAŁA NR XVII/194/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Nierodzim
05.03.2012 08:14 XVII/193/2012 UCHWAŁA NR XVII/193/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Lipowiec
02.03.2012 15:31 XVII/192/2012 UCHWAŁA NR XVII/192/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Hermanice
02.03.2012 15:30 XVII/191/2012 UCHWAŁA NR XVII/191/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna