Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2012 15:29 XVII/190/2012 UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny
02.03.2012 15:28 XVII/189/2012 UCHWAŁA NR XVII/189/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum
02.03.2012 15:26 XVII/188/2012 UCHWAŁA NR XVII/188/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny
02.03.2012 15:25 XVII/187/2012 UCHWAŁA NR XVII/187/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
02.03.2012 15:24 XVII/186/2012 UCHWAŁA NR XVII/186/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Polana
02.03.2012 15:22 XVII/184/2012 UCHWAŁA NR XVII/184/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
02.03.2012 15:21 XVII/180/2012 UCHWAŁA NR XVII/180/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012
02.03.2012 15:20 XVII/178/2012 UCHWAŁA NR XVII/178/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta

poprzednia 1 2 3 4 5 6