Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2017 14:32 XXXIII/400/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/400/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
28.12.2017 14:31 XXXIII/399/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/399/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
28.12.2017 14:30 XXXIII/398/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/398/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2018 rok
28.12.2017 14:29 XXXIII/397/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/397/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
11.12.2017 14:52 XXXII/396/2017 UCHWAŁA NR XXXII/396/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i członków stałych komisji Rady Miasta Ustroń
11.12.2017 14:51 XXXII/395/2017 UCHWAŁA NR XXXII/395/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
11.12.2017 14:50 XXXII/394/2017 UCHWAŁA NR XXXII/394/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia przez Miasto Ustroń spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Termy Ustroń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.12.2017 14:49 XXXII/393/2017 UCHWAŁA NR XXXII/393/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLVII/535/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Gazeta Ustrońska"
11.12.2017 14:48 XXXII/392/2017 UCHWAŁA NR XXXII/392/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
11.12.2017 14:47 XXXII/391/2017 UCHWAŁA NR XXXII/391/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych, będących własnością Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna