Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2017 14:12 XXXII/380/2017 UCHWAŁA NR XXXII/380/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
11.12.2017 14:11 XXXII/379/2017 UCHWAŁA NR XXXII/379/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
03.11.2017 12:02 XXXI/378/2017 UCHWAŁA NR XXXI/378/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
03.11.2017 12:01 XXXI/377/2017 UCHWAŁA NR XXXI/377/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
03.11.2017 11:59 XXXI/376/2017 UCHWAŁA NR XXXI/376/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń
03.11.2017 11:52 XXXI/375/2017 UCHWAŁA NR XXXI/375/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu
03.11.2017 11:50 XXXI/374/2017 UCHWAŁA NR XXXI/374/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
03.11.2017 11:49 XXXI/373/2017 UCHWAŁA NR XXXI/373/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
03.11.2017 11:47 XXXI/372/2017 UCHWAŁA NR XXXI/372/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
03.11.2017 11:46 XXXI/371/2017 UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna