Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2017 14:54 XXX/360/2017 UCHWAŁA NR XXX/360/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej
06.10.2017 14:53 XXX/359/2017 UCHWAŁA NR XXX/359/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
06.10.2017 14:52 XXX/358/2017 UCHWAŁA NR XXX/358/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
06.10.2017 14:51 XXX/357/2017 UCHWAŁA NR XXX/357/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
06.10.2017 14:49 XXX/356/2017 UCHWAŁA NR XXX/356/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
06.10.2017 14:48 XXX/355/2017 UCHWAŁA NR XXX/355/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
05.10.2017 14:57 XXX/354/2017 UCHWAŁA NR XXX/354/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
05.10.2017 14:24 XXX/353/2017 UCHWAŁA NR XXX/353/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
05.10.2017 14:20 XXX/352/2017 UCHWAŁA NR XXX/352/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
05.10.2017 14:19 XXX/351/2017 UCHWAŁA NR XXX/351/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna