Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2019 14:23 IGG.6733.00036.2018.MM OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
15.01.2019 11:40 IGG.6721.00002.2019.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.01.2019 14:33 GL.ZUZ.2.421.795.2018.BD/199 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 07.01.2018r.
08.01.2019 14:30 IGG.6845.00001.2019.RM Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w celu umieszczenia urządzenia - sieć gazowa.
08.01.2019 07:56 IGG.6733.00001.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.01.2019 08:53 IGG.6733.00037.2018.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.12.2018 08:14 IGG.6721.00001.2016.JGA O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
28.11.2018 10:58 IGG.6851.00005.2018.RM INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmuna cele reklamowe.
22.11.2018 13:22 IGG.6733.00034.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.11.2018 14:53 IGG.6733.00034.2018.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna