Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2019 08:35 IGG.6733.00031.2019.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.11.2019 15:45 IGG.6721.00001.2019.JGA.AG Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
28.11.2019 10:18 IGG.6733.00028.JGA.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.11.2019 11:34 IGG.6851.00001.2019.RM Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele reklamowe.
21.11.2019 15:16 IGG.6733.00030.2019.AG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.11.2019 08:11 GL.ZUZ.2.421.622.2019.TL/11572 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
14.11.2019 15:37 IGG.6733.00030.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.10.2019 14:18 IGG.6733.00027.2019.AG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.10.2019 14:35 IGG.6733.00027.2019.AG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.09.2019 12:50 IGG.6733.00030.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna