Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2022 15:33 AGG.6733.000062.2021.KW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.01.2022 13:15 AGG.6733.000065.2021.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.01.2022 12:34 AGG.6733.000061.2021.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.01.2022 08:59 AGG.6733.000059.2021.KW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.01.2022 15:37 AGG.6733.000066.2021.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.01.2022 12:38 AGG.6733.000060.2021.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.12.2021 08:33 AGG.6845.000058.2021.BRW, AGG.6845.000056.2021.BRW, AGG.6845.000054.2021.BRW Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: z dnia 21, 22 i 23 grudnia 2021r. dotyczące gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele: mieszkaniowe oraz dzierżawy na cele: ogródków przydomowych.
29.12.2021 15:37 AGG.6733.000059.2021.KW OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.12.2021 15:33 AGG.6733.000058.2021.KW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.12.2021 10:56 AGG.6721.000002.2020.AS INFORMACJA w sprawie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniu 7 stycznia 2022r.

1 2 3 4 5 6 następna