Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2021 14:40 IFIII.746.2.2021 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.03.2021 10:23 AGG.6733.000001.2021.AG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.03.2021 09:39 AGG.6733.00002.2021.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:budowa linii kablowej SN-15kV na terenie działek ozn. nr 4995/1, 4994,4657, 4992, 4555 oraz 4555 oraz 4991
04.03.2021 09:02 AGG.6733.00048.2020.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji nr L-4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.03.2021 12:01 AGG.6733.000007.2021.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.02.2021 14:49 AGG.6724.1.000015.2021 Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
25.02.2021 14:31 AGG.6724.1.000014.2021 Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
25.02.2021 14:21 AGG.6724.1.000013.2021 Zawiadomienie o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków
24.02.2021 08:44 AGG.6733.00048.2020.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.02.2021 15:41 AGG.6733.000006.2021.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna