Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2020 13:03 AGG.6724.000001.2020.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
24.11.2020 09:31 AGG.6733.00040.2020.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.11.2020 13:45 AGG.6733.000041.2020.AG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.11.2020 08:28 AGG.6733.00040.2020.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.11.2020 13:23 AGG.6733.000041.2020.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.11.2020 09:49 AGG.6733.000037.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.11.2020 15:28 AGG.6730.000045.2020.KK OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.11.2020 15:26 AGG.6730.000044.2020.KK OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.11.2020 07:51 AGG.6733.000039.2020.AG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.11.2020 14:08 WI.6851.000001.2020.RM Informacja Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 05.11.2020r.

1 2 3 4 5 6 następna