Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.07.2022 13:33 AGG.6733.000022.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami wspołdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.07.2022 13:51 IGG.6721.00005.2019.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
19.07.2022 15:17 AGG.6733.000024.2022.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.07.2022 11:04 AGG.6733.000021.2022.AG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.07.2022 12:34 AGG.6730.000082.2022.MW Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy
13.07.2022 15:50 AGG.6733.000019.2022.AG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.07.2022 15:45 AGG.6733.000025.2022.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.07.2022 14:06 AGG.6733.000020.2022.AS Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.07.2022 13:21 AGG.6733.000021.2022.AG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.07.2022 09:01 227/2022 Zarządzenie nr 227/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 czerwca 2022r.w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic:Jana Wantuły,Pod Skarpą,Partyzantów ,3 Maja,Parkowej,zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej (wyłożenie do publicznego wglądu od 19 kwietnia 2022r. do 19 maja 2022r.,zbieranie uwag do 2 czerwca 2022r.)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna