Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2013 12:58 ZP.271.3.58.2013 58 Dostawa soli kamiennej drogowej DR z antyzbrylaczem na potrzeby prowadzenia akcji zimowej w sezonie 2013-2014 na terenie Miasta Ustroń
11.09.2013 12:52 ZP.271.3.57.2013 57 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wybickiego w Ustroniu
11.09.2013 12:48 ZP.271.3.56.2013 56 Budowa oświetlenia drogi bocznej od ulicy M. Konopnickiej w Ustroniu
11.09.2013 12:42 ZP.271.3.55.2013 55 Wymiana stolarki okiennej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy miasta Ustroń
11.09.2013 12:37 ZP.271.3.54.2013 54 Pielęgnacja drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń
11.09.2013 12:32 P7 / K / 01 / 2013 P7 01 Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla dzieci do zajęć rozwijających wiedzę o otaczającym świecie i umiejętność uczenia się oraz wyposażenie kącika naukowego w ogrodzie przedszkolnym dla Przedszkola nr 7 w ramach projektu „Po nitce do kłębka”- uczę się i odkrywam świat, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
11.09.2013 12:06 GU / K / 01 / 2013 GU 01 Druk Gazety Ustrońskiej
09.09.2013 09:25 ZP.271.3.53.2013 53 Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2013 r.
28.08.2013 22:39 ZP.271.3.52.2013 52 Dostawa i montaż nawierzchni na placu zabaw przy ul. Różanej w Ustroniu Hermanicach
28.08.2013 22:33 ZP.271.3.51.2013 51 Wynajem przenośnych toalet

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna