Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2013 14:12 ZP.271.3.23.2013 23 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Ustroń”
11.04.2013 12:08 ZP.271.3.22.2013 22 Sprzedaż wraz z załadunkiem pełnowartościowego materiału kamiennego na potrzeby Miasta Ustroń
10.04.2013 11:27 MDK / K / 01 / 2013 MDK 01 Częściowa wymiana instalacji c.o. w budynku Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
09.04.2013 15:08 ZP.271.3.21.2013 21 Dostawa rur i studni kanalizacyjnych w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście Ustroń”
09.04.2013 10:24 ZP.271.3.20.2013 20 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2013 r.
28.03.2013 10:35 ZP.271.3.19.2013 19 Nasadzenia 60 szt. drzew w rejonie ul. Dominikańskiej w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna”
28.02.2013 10:31 ZP.271.3.18.2013 18 Dostawa kontenerów szatniowych na boisko w Ustroniu Hermanicach
05.02.2013 14:57 ZP.271.3.17.2013 17 Wykonanie projektu w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1
05.02.2013 11:35 ZP.271.3.16.2013 16 Usługa oświetleniowa polegająca na utrzymaniu i konserwacji 559 punktów świetlnych będących własnością Zamawiającego zainstalowanych w granicach administracyjnych Miasta Ustroń
24.01.2013 11:17 ZP.271.3.15.2013 15 Dostawa kontenerów szatniowych na boisko w Ustroniu Hermanicach

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 następna