Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2013 15:08 ZP.271.1.45.2013 45 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 3.500.000,00 zł
28.11.2013 11:15 ZP.271.2.04.2013 Zamówienie z wolnej ręki na Utrzymanie i konserwacja 2084 punktów świetlnych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. zainstalowanych w granicach administracyjnych Miasta Ustroń
21.11.2013 13:48 ZP.271.1.44.2013 44 Wykonanie strefy sportu i rekreacji w Parku Kościuszki – dostawa i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjno-sportowych i małej architektury wraz z oświetleniem solarnym, wykonanie bezpiecznych nawierzchni, remontu istniejących boisk, strefy malucha i parku dla psów w ramach projektu i zadania pn: „Nowy produkt turystyczny Ustronia – strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich” realizowanego i współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
24.10.2013 08:51 ZP.271.2.03.2013 Zamówienie z wolnej ręki na Usługi pocztowe dla UM
22.10.2013 10:37 ZP.271.1.43.2013 43 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1 - etap II - oświetlenie i monitoring boiska
14.10.2013 13:13 ZP.271.1.42.2013 42 Dostawa Energii Elektrycznej
03.10.2013 14:22 ZP.271.1.41.2013 41 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
27.09.2013 13:07 ZP.271.1.40.2013 40 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miasta Ustroń oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2016
27.09.2013 12:28 ZP.271.1.39.2013 39 Dostawa laptopów i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i wsparciem technicznym oraz zapewnienie stałego dostępu do Internetu i utrzymanie sieci w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
20.09.2013 21:40 ZP.271.1.38.2013 38 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1 - wykonanie ogrodzenia

1 2 3 4 5 następna