Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2018 13:08 XXXVIII/477/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/477/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
02.07.2018 13:07 XXXVIII/476/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
02.07.2018 13:03 XXXVIII/475/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/475/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Termy Ustroń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu w organizacji
02.07.2018 13:01 XXXVIII/474/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/474/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
02.07.2018 13:00 XXXVIII/473/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/473/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
02.07.2018 12:58 XXXVIII/472/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/472/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
02.07.2018 12:56 XXXVIII/471/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/471/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
02.07.2018 12:16 XXXVIII/470/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/470/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
02.07.2018 12:14 XXXVIII/469/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/469/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
02.07.2018 12:12 XXXVIII/468/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/468/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna