Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2018 11:19 XXXVII/467/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/467/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Ustroniu przy ul. Sportowej 5
07.06.2018 11:18 XXXVII/466/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/466/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
07.06.2018 11:17 XXXVII/465/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/465/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
07.06.2018 11:16 XXXVII/464/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/464/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu jej udzielania i sposobu jej rozliczania
07.06.2018 11:15 XXXVII/463/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/463/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
07.06.2018 11:14 XXXVII/462/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/462/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
07.06.2018 11:13 XXXVII/461/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/461/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
07.06.2018 11:12 XXXVII/460/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/460/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
07.06.2018 11:09 XXXVII/459/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/459/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
07.06.2018 11:07 XXXVII/458/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/458/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2017 rok

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna