Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2018 11:06 XXXVII/457/2018 UCHWAŁA NR XXXVII/457/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
09.05.2018 08:41 XXXVI/456/2018 UCHWAŁA NR XXXVI/456/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
09.05.2018 08:40 XXXVI/455/2018 UCHWAŁA NR XXXVI/455/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
09.05.2018 08:38 XXXVI/454/2018 UCHWAŁA NR XXXVI/454/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu jej udzielania i sposobu jej rozliczania
09.05.2018 08:33 XXXVI/453/2018 UCHWAŁA NR XXXVI/453/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
09.05.2018 08:32 XXXVI/452/2018 UCHWAŁA NR XXXVI/452/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
09.05.2018 07:32 XXXVI/451/2018 UCHWAŁA NR XXXVI/451/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
29.03.2018 10:40 XXXV/450/2018 UCHWAŁA NR XXXV/450/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 r.”
29.03.2018 10:39 XXXV/449/2018 UCHWAŁA NR XXXV/449/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
29.03.2018 10:35 XXXV/448/2018 UCHWAŁA NR XXXV/448/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń do roku 2020

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna