Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2013 09:10 206/2013 Zarządzenie nr 206/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014
09.10.2013 09:04 205/2013 Zarządzenie nr 205/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
27.09.2013 16:00 204/2013 Zarządzenie nr 204/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2013
27.09.2013 15:56 203/2013 Zarządzenie nr 203/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej i ustanowienia służebnosci na gruncie gminnym
27.09.2013 15:53 202/2013 Zarządzenie nr 202/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany najemcy lokalu znajdującego się w Ustroniu przy ul. Lipowskiej 127/1
27.09.2013 15:49 201/2013 Zarządzenie nr 201/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2013/2014
27.09.2013 15:36 200/2013 Zarządzenie nr 200/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Ustroń
27.09.2013 15:31 199/2013 Zarządzenie nr 199/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
27.09.2013 15:26 198/2013 Zarządzenie nr 198/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą "Miasto Ustroń jesienią i zimą"
27.09.2013 15:22 197/2013 Zarządzenie nr 197/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna