Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2013 15:09 176/2013 Zarządzenie nr 176/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
26.08.2013 15:07 175/2013 Zarządzenie nr 175/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie odwołania członka oraz powołania członka stałej Komisji Uzdrowiskowej
26.08.2013 15:04 174/2013 Zarządzenie nr 174/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania
26.08.2013 15:02 173/2013 Zarządzenie nr 173/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny
26.08.2013 14:59 172/2013 Zarządzenie nr 172/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
26.08.2013 14:56 171/2013 Zarządzenie nr 171/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
26.08.2013 14:48 170/2013 Zarządzenie nr 170/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ustroń
26.08.2013 14:47 169/2013 Zarządzenie nr 169/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ustroń
26.08.2013 14:42 168/2013 Zarządzenie nr 168/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu miasta i zmiany planu finansowego na rok 2013
26.08.2013 14:38 167/2013 Zarządzenie nr 167/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następna