Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2013 13:04 156/2013 Zarządzenie nr 156/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku
26.08.2013 12:58 155/2013 Zarządzenie nr 155/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku
26.08.2013 12:46 154/2013 Zarządzenie nr 154/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze 2013 roku
31.07.2013 16:10 153/2013 Zarządzenie nr 153/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2013/2014
31.07.2013 16:07 152/2013 Zarządzenie nr 152/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
31.07.2013 16:04 151/2013 Zarządzenie nr 151/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ustroniu
25.07.2013 10:09 150/2013 Zarządzenie nr 150/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków
25.07.2013 10:07 149/2013 Zarządzenie nr 149/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
18.07.2013 13:31 148/2013 Zarządzenie nr 148/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu miasta i zmiany planu finansowego na rok 2013
18.07.2013 13:24 147/2013 Zarządzenie nr 147/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Ustroń do 2020 r.

poprzednia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna