Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2013 13:21 146/2013 Zarządzenie nr 146/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia czynszu za najem powierzchni reklamowej znajdującej się na terenie Rynku w Ustroniu
18.07.2013 13:19 145/2013 Zarządzenie nr 145/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta w Ustroniu
18.07.2013 13:17 144/2013 Zarządzenie nr 144/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i wyposażenia zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta Ustroń
18.07.2013 13:14 143/2013 Zarządzenie nr 143/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Ustroń
11.07.2013 11:30 142/2013 Zarządzenie nr 142/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013
11.07.2013 11:20 141/2013 Zarządzenie nr 141/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu miasta i zmiana planu finansowego na rok 2013
11.07.2013 11:15 140/2013 Zarządzenie nr 140/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013
11.07.2013 11:11 139/2013 Zarządzenie nr 139/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40
11.07.2013 11:06 138/2013 Zarządzenie nr 138/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013
11.07.2013 10:56 136/2013 Zarządzenie nr 136/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3, 5, 6 Gimnazjum nr 2 oraz Przedszkola nr 1 w Ustroniu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 następna