Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2013 12:51 135/2013 Zarządzenie nr 135/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 czerwca 2013 r.w sprawie powołania komisji przetargowej
27.06.2013 12:50 134/2013 Zarządzenie nr 134/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 czerwca 2013 r.w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi powiatowej nr 2659 S ul. Skoczowskiej
27.06.2013 12:48 133/2013 Zarządzenie nr 133/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 czerwca 2013 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
27.06.2013 12:44 132/2013 Zarządzenie nr 132/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 czerwca 2013 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
27.06.2013 12:42 131/2013 Zarządzenie nr 131/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 czerwca 2013 r.w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ustronia profesorowi Ryszardowi Demelowi
27.06.2013 12:37 130/2013 Zarządzenie nr 130/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie aktualizacji wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno – rachunkowej, zatwierdzenia dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
27.06.2013 12:34 129/2013 Zarządzenie nr 129/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
27.06.2013 12:30 128/2013 Zarządzenie nr 128/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
27.06.2013 12:19 127/2013 Zarządzenie nr 127/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
21.06.2013 15:29 126/2013 Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

poprzednia 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 następna